ประชันหน้า! ลีดจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ สถาบันไหนสวย - หล่อกว่ากัน!
หมวด : รูปนักศึกษา บัณฑิต น่ารัก
แจ้งลบเนื้อหา
อัพเดท : 06 ก.พ. 58 12:50
ความคิดเห็น : 0
สถิติ : 0 : 2563

ใกล้เข้ามาทุกที กับงานบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามศุภชลาศัย "ไทยรัฐออนไลน์" มีรูปภาพสวยๆ ชวนมอง ของบรรดาผู้นำเชียร์ หรือลีดเดอร์ จากทั้ง 2 สถาบันมานำเสนอ

เริ่มจากฝั่งลูกแม่โดม ปีนี้มีผู้นำเชียร์ทั้งหมด 21 คน เป็นหญิง 9 คน และชาย 12 คน ส่วนรั้วจามจุรี ก็มีผู้นำเชียร์ทั้งสิ้น 21 คนเช่นกัน หญิง 12 คน และชาย 9 คน

ถามว่าทำไมปีนี้ผู้นำเชียร์จึงเยอะขนาดนี้...ไม่ต้องตกใจ!! เหตุผลเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมไป ในขณะที่ได้มีการคัดเลือกผู้นำเชียร์ไว้ก่อนหน้าแล้ว ทำให้ในปีนี้ จึงให้ผู้นำเชียร์ในปีก่อน มาร่วมสร้างความสนุกสนานพร้อมกับผู้นำเชียร์ที่ได้คัดเลือกมาในปีนี้ด้วย มากมายขนาดนี้ สวยๆ หล่อๆ ทั้งนั้น ไปชมกันเลยจ้ะ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวอริยวงศ์ ตึกดี (ชมเพลิน) คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ธรรมศาสตร์ : นางสาวจิรัสยา ศิริกุล (เเจน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีบัณฑิต

ชมเพิลน - แจน


2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวปิยธิดา ชิตอรุณ (ตอย) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ธรรมศาสตร์ : นางสาวธันยมัย สุริยอัมพร (พลอย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

ตอย - พลอย 


3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวภณรรรต อัศวคุณาลัย (แนน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1ธรรมศาสตร์ : นางสาวปทิตตา สันติวิชช์ (เเพรว) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

แนน - แพรว


4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวพัชรณิชา พิมพิลา (บิวตี้) คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ธรรมศาสตร์ : นางสาวปานไพลิน เนตรเพชร (ลูกปัด) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4

บิวตี้ - ลูกปัด


5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวณัฏฐา โลหะคุปต์ (แบม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ธรรมศาสตร์ : นางสาวพัฒสุภา รอดคลองตัน (เเพตตี้) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

แบม - แพตตี้


6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวนภสร เอกพันธ์กุล (โบนัส) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ธรรมศาสตร์ : นางสาวภา แพรภาสีเจริญ (ภา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1

โบนัส - ภา


7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวประสิตา จักษ์ตรีมงคล (มายด์) คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ธรรมศาสตร์ : นางสาวอภิรติ ราชวงษ์ (มายด์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

มายด์ - มายด์


8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวปุญญาภา ศรัทธาทิพย์ (มินนี่) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ธรรมศาสตร์ : นางสาวอินทุอร พัฒนศิริมงคล (ฮันนี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปีบัณฑิต

มินนี่ - ฮันนี่ 


9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวลลินา ธรรมรักษ์ (ลีน่า) คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ธรรมศาสตร์ : นางสาวอึนฮา ฉ่อย (นัท) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่ 3

ลีน่า - นัท


10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวรพีภร สุรสรรณ (ใหม่) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ธรรมศาสตร์ : นายกรณรัสย์ องค์สรานนท์ (กร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ใหม่ - กร


11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวอริสา คุราตะ (อริส) อักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ธรรมศาสตร์ : นายกฤตเมธ ชัยนา (เบน) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีบัณฑิต

อริส - เบน


12. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นางสาวลลิตา ลิขิตมาศกุล (อิ๋ว) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ธรรมศาสตร์ : นายชนะภูมิ เถรว่อง (เพชร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

อิ๋ว - เพชร


13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายธนกฤต ซอฐานานุศักดิ์ (กัน) คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ธรรมศาสตร์ : นายชวิศ พิพัฒน์วีรวัฒน์ (คิด) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่ 2

กัน - คิด


14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายณัฐชนน กิตติวงศ์กร (ณัฐ) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ธรรมศาสตร์ : นายปุณยวีร์ เอกพันธ์กุล (โฟกัส) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

นัท - โฟกัส


15. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายพีรพล สาคเรศไพศาล (พี) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ธรรมศาสตร์ : นายพชรพล ศิลป์สัมฤทธิ์ (ปาล์ม) คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

พี - ปาล์ม


16. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์ (ภีม) คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ธรรมศาสตร์ : นายพิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล (เล็ก) คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ภีม - เล็ก


17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์ (แมกซี่) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ธรรมศาสตร์ : นายเมธัส ทวิชศรี (เเฟรงค์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่ 4

แม็กซี่ - แฟรงซ์


18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายวศิน วิทยาภาเลิศ (วิน) คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ธรรมศาสตร์ : นายสพล อัศวมั่นคง (เกรท) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ชั้นปีที่ 3

วิน - เกรท


19. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายอภิปราชญ์ ต่างใจ (อู) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ธรรมศาสตร์ : นายสยาม พิพัฒน์เจริญวงศ์ (เอ็กซ์) คณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

อู - เอ็กซ์


20. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายบุญณรงค์ มาฟู (เอื้อ) คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ธรรมศาสตร์ : นายสาริน เผดิมศิลป์ (ภัส) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

เอื้อ - ภัส


21. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นายจิตติ วิบูลย์กาญจน์ (แฮมเมอร์) คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ธรรมศาสตร์ : นายอติเทพ ปัญญาอธิคุณ (เจมส์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1

แฮมเมอร์ - เจมส์


สวย หล่อ สุดๆ อย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเขาได้ในวันพรุ่งนี้ (7ก.พ. 58) ที่สนามศุภชลาศัย เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปที่มา : ไทยรัฐ
เนื้อหานี้โพสต์
โดยสมาชิก
pwr

Member

ประชันหน้า! ลีดจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ สถาบันไหนสวย - หล่อกว่ากัน!
หมวด : รูปนักศึกษา บัณฑิต น่ารัก
อัพเดท : 06 ก.พ. 58 12:50
ความคิดเห็น : 0
สถิติ : 0 : 2563


ไม่เข็ด! ตร.รวบ เณรแอ จอมขมังเวทย์ ทำพิธี-ร่วมเพศสาวหวังสามีต่างชาติคื..
- มาสนุกด้วยกัน!!! กับ กิจกรรมลุ้นของรางวัลทุกสัปดาห์

ความรัก ใบตรวจหวย โปรโมตเว็บฟรี ประกาศซื้อขายฟรี ผลบอลเมื่อคืน รูปจากทางบ้าน รูปจากมือถือ รูปนิสิต
น่ารัก โคโยตี้ พริตตี้ ภาพหลุดดารา รูปนางแบบเซ็กซี่ รูปตลก ขำๆ กรุนักศึกษา คลังรูปโป๊ บอร์ดใต้ดิน ดูดวงฟรี
ดูดวงไพ่ยิปซี ทำนายฝัน ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ ดูดวงจากชื่อ ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่
ขายสินค้าฟรี |  ข่าวทั่วไป |  สุขภาพ |  หนังใหม่ |  บันเทิง |  ดูดวง |  ท่องเที่ยว |  คลิป |  พิคโพส |  วาไรตี้ |  เทคโนโลยี |  เรื่องลี้ลับ |  สูตรอาหาร
ร้านอร่อย |  โปรโมชั่น |  IGดารา |  นักศึกษาน่ารัก |  รูปเซ็กซี่ |  การศึกษา |  เกมส์ |  คลิปที่เป็นข่าว |  คลิปผี

   Copyright © Siam55.com All rights reserved. Webmaster: variety.siam55@hotmail.com