เมืองโบราณ ‘ซับจำปา’ แหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองเมื่อ 3 พันปีก่อน
หมวด : ท่องเที่ยว
แจ้งลบเนื้อหา
อัพเดท : 07 ส.ค. 58 11:05
ความคิดเห็น : 0
สถิติ : 0 : 1308

เมืองโบราณ ‘ซับจำปา’ แหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองเมื่อ 3 พันปีก่อน

เมืองโบราณซับจำปา ตั้งอยู่ในตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี แหล่งอารยธรรมโบราณที่ยังมีการขุดค้นหาโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแผนที่ทัวร์มิวเซียมของบัตร “มิวส์พาส (Muse Pass)” ที่จะพาทุกคนย้อนไปดูอดีตอันเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมกว่า 3 พันปี ที่หลงเหลือให้ชื่นชมมาถึงปัจจุบัน

ไม่ใช่แค่ซากปรักหักพัง แต่เมืองโบราณนี้ยังอุดมไปด้วยธรรมชาติที่คงไว้ซึ่งสมุนไพรนานาชนิดให้ศึกษาอีกด้วย

ด้วยความรกร้างและมีพืชพรรณหลากหลายชนิดขึ้นปกคลุมพื้นที่ การค้นพบเมืองแห่งนี้จึงเกิดจากหน่วยปราบศัตรูพืชและกรมศิลปากร ได้พบเมืองโบราณซับจำปา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ถือเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ บนพื้นที่ลาด ลอน คลื่น สลับภูเขา

ดังนั้นการเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมเมืองโบราณจึงค่อนข้างผจญภัยสักเล็กน้อย ทริปนี้ต้องนั่งรถไถคูโบต้า เพราะต้องตะลุยถนนลูกรังที่รายล้อมรอบเมือง


รถวิ่งฝ่าถนนลูกรังเข้ามาจอดที่บริเวณนอกคูเมือง พื้นที่บริเวณนี้เคยมีตาน้ำซับ หรือเรียกว่าซับกว่า 46 จุด แต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ 1 ซับเท่านั้น อันเป็นที่มาของชื่อสถานที่ “ซับจำปา” ในอดีตบริเวณนี้มีต้นจำปาขนาดใหญ่ จำนวนมากขึ้นในบริเวณที่มีน้ำซับขึ้นมาจากใต้ดิน จึงถูกเรียกว่า “ซับจำปา” แต่ปัจจุบันมีต้นสักสูงใหญ่สร้างความร่มรื่นเป็นอย่างดีให้กับเมืองโบราณแห่งนี้

นอกจากคูเมืองแล้ว ยังพบเนินดินสูง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นป้อมปราการเพื่อไว้ดูข้าศึก ซึ่งเนินดินสูงนี้กระจายอยู่รอบผังเมืองโบราณซับจำปาถึง 4 แห่ง รวมถึงหลักฐานที่หลงเหลือก็คือ เค้าโครงของเมืองที่ยังมีก้อนหินก้อนอิฐวางเรียงตัวกันถึงจะอยู่ในรูปแบบไม่สมบูรณ์นัก แต่ก็สามารถจะจินตนาการตามไปได้ว่าเมื่อหลายพันกว่าปีที่แล้ว เมืองซับจำปามีความเจริญรุ่งเรืองมากเพียงใด


ที่สำคัญดินแดนบริเวณนี้ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีอีกมาก

ผังเมืองโบราณซับจำปามีรูปร่างค่อนข้างรีคล้ายไข่ หยดน้ำ หรือรูปหัวใจคว่ำ โดยมีส่วนยื่นแหลมไปทางด้านทิศเหนือ และส่วนเว้าในทางด้านทิศใต้ ในทั้งหมด 107 เมือง ของอาณาจักรทวารวดี

เมืองซับจำปานี้ไม่เหมือนกับเมืองโบราณเมืองอื่น ที่พบในประเทศไทย เพราะมีการจัดรูปแบบเป็นอิสระและตั้งอยู่ในที่ราบสูง มีแหล่งน้ำซับที่ไหลจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกกลางเมือง น้ำจากแหล่งน้ำนี้สามารถหล่อเลี้ยงคูเมืองในอดีต โดยเมื่อน้ำไหลเข้าสู่คูเมืองด้านทิศตะวันออก จะปะทะกับคันดิน บังคับน้ำไหลเข้าคูเมืองทั้งสองฟากสลับฟันปลา เพื่อชะลอความแรงของน้ำถือเป็นเมืองต้นแบบการจัดชลประทานที่ดีมาก


สิ่งที่ยืนยันว่าดินแดนแถบนี้มีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ การพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น กำไลหิน กระดูกมนุษย์ และภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ 2,500-3,000 ปีมาแล้ว

สันนิษฐานได้ว่าราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ชุมชนโบราณแห่งนี้ได้รับอารยธรรมมาจากอินเดีย เช่น ศาสนา ความเชื่อ อักษร ภาษา ศิลปกรรม และพัฒนาเจริญขึ้นการขุดคูน้ำสร้างคันกำแพงดินล้อมเมือง ใช้ระบอบกษัตริย์ปกครองเมือง อย่างไรก็ตาม ชุมชนนี้มีผู้คนอยู่อาศัยมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 15 จึงถูกทิ้งร้าง ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือแสวงหาที่อยู่ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากกว่า


ซับจำปาเปรียบเสมือนศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาเพราะมีการค้นพบหลักศิลาจารึกหลาย หลักและเสาแปดเหลี่ยมที่ได้สลักข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักพระพุทธ ศาสนาหลายหลักธรรมไว้เช่น พระคาถา เย ธัมมา ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นจารึกที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนา, ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจจยตา เป็นหลักการทางพุทธศาสนา เป็นกฎที่กล่าวถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผล เมื่อมีเหตุย่อมมีผล และเมื่อเหตุดับผลก็ดับ คือ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับ


และมีการค้นพบ พบชิ้นส่วนและเศียรพระพุทธรูป ชิ้นส่วนพระพิมพ์ พระหัตถ์ ธรรมจักรพร้อมเสาและกวางหมอบ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับโลหะ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

ไฮไลต์สำคัญของสิ่งที่ค้นพบในเมืองซับจำปาก็คือ เศียรพระพุทธรูป ที่ถูกสร้างในยุคทวารวดี มีความสมบูรณ์สวยงามที่สุดตั้งแต่ที่ได้ขุดค้นพบในยุคทวารวดี ศิลปะจะออกเป็นแบบทางขอมผสมกับทวารวดี ซึ่งเป็นศิลปะที่งดงาม

ไม่เพียงแค่โบราณวัตถุเท่านั้น ที่นี่ยังมี “ป่าจำปีสิรินธร” ที่รวบรวมสมุนไพรหลายร้อยชนิดที่เกิดจากวิถีธรรมชาติ และมีพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2543 ก็คือจำปีสิรินธร แห่งเดียวในโลก โดยปกติแล้ว จำปีและจำปาทั่วไปจะขึ้นบริเวณที่ดอนหรือภูเขา และพื้นที่ระบายน้ำได้ดี แต่สายพันธุ์สิรินธร สามารถขึ้นเติบโตได้ในป่าพรุน้ำจืด ซึ่งดอกของจำปีสิรินธรก็มีความสวยงามไม่แพ้สายพันธุ์อื่น จะออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม โดยดอกสามารถทำเป็นชา ซึ่งหาดื่มได้ที่นี่ที่เดียวแค่ปีละครั้งเท่านั้น รสชาติหอมหวานมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยทีเดียว


สำหรับคนที่ไม่ถนัดแอดเวนเจอร์ ซับจำปายังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดง โบราณวัตถุของเมืองซับจำปา ขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเปิดให้เข้าชมวัตถุที่ขุดได้จากเมืองซับจำปาทั้งหมด แต่บางส่วนนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ในเมืองลพบุรี และจะนำกลับมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองซับจำปาในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา เพื่อให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของลพบุรี

ผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์พลาดไม่ได้เมืองโบราณซับจำปา ที่ครบถ้วนทั้งธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อันอุดมไปด้วยศิลปะและแหล่งอารยธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ชื่นชมศึกษากันแบบจุใจเนื้อหานี้โพสต์
โดยสมาชิก
คลิบเด็ด!!! ข่าวร้อน...

Member

เมืองโบราณ ‘ซับจำปา’ แหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองเมื่อ 3 พันปีก่อน
หมวด : ท่องเที่ยว
อัพเดท : 07 ส.ค. 58 11:05
ความคิดเห็น : 0
สถิติ : 0 : 1308


ไม่เข็ด! ตร.รวบ เณรแอ จอมขมังเวทย์ ทำพิธี-ร่วมเพศสาวหวังสามีต่างชาติคื..
- มาสนุกด้วยกัน!!! กับ กิจกรรมลุ้นของรางวัลทุกสัปดาห์

ความรัก ใบตรวจหวย โปรโมตเว็บฟรี ประกาศซื้อขายฟรี ผลบอลเมื่อคืน รูปจากทางบ้าน รูปจากมือถือ รูปนิสิต
น่ารัก โคโยตี้ พริตตี้ ภาพหลุดดารา รูปนางแบบเซ็กซี่ รูปตลก ขำๆ กรุนักศึกษา คลังรูปโป๊ บอร์ดใต้ดิน ดูดวงฟรี
ดูดวงไพ่ยิปซี ทำนายฝัน ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ ดูดวงจากชื่อ ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่
ขายสินค้าฟรี |  ข่าวทั่วไป |  สุขภาพ |  หนังใหม่ |  บันเทิง |  ดูดวง |  ท่องเที่ยว |  คลิป |  พิคโพส |  วาไรตี้ |  เทคโนโลยี |  เรื่องลี้ลับ |  สูตรอาหาร
ร้านอร่อย |  โปรโมชั่น |  IGดารา |  นักศึกษาน่ารัก |  รูปเซ็กซี่ |  การศึกษา |  เกมส์ |  คลิปที่เป็นข่าว |  คลิปผี

   Copyright © Siam55.com All rights reserved. Webmaster: variety.siam55@hotmail.com