รับทำบัญชีนนทบุรี จดทะเบียนเลิกบริษัท จดจัดตั้ง
หมวด : กฏหมาย ทนาย ที่ปรึกษา
แจ้งลบเนื้อหา
อัพเดท : 01 ม.ค. 59 08:56
ความคิดเห็น : 0
สถิติ : 0 : 856


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีนนทบุรี

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

 

จองชื่อนิติบุคคล จดบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้าง จดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัท จัดตั้งห้าง ขอเลขผู้เสียภาษีอากร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง จดเพิ่มทุน จดลดทุน จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงดวงตรา จดเลิกบริษัท เลิกห้าง จดเสร็จการชำระบัญชี  จดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

โทร 084-651-3121 ตลอด 24 ชั่วโมง (โก๋)

 

-          ค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท 12,000.- บาท (รวมค่าธรรมเนียม 6,300 บาทแล้ว)

-          ค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,350 บาทแล้ว)

-          ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บอจ.5 เริ่มต้น 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)

-          ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกิจการและแก้ไขดวงตรา เริ่มต้น 4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

-          ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ เริ่มต้น 4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

-          ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงย้ายสำนักงานข้ามจังหวัด เริ่มต้น 6,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

-          ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงย้ายสำนักงานในจังหวัดเดียวกัน เริ่มต้น 4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

-          จดเลิกกิจการ ราคาเริ่มต้น 17,000 บาท (รวมปิดงบการเงินและค่าธรรมเนียม)

-          จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าบริการ 3,000 บาท

-          จดทะเบียนเลิกเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการ 3,000 บาท

-          บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างและแจ้งขึ้นผู้ประกันตน ค่าบริการ 3,000 บาท

 

หมายเหตุ  พื้นที่การให้บริการ : กรุงเทพ / นนทบุรี /ปทุมธานี

 

เอกสารประกอบการจดทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ดังนี้

สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้เป็นหุ้นส่วน (ทุกท่าน)

สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน

แผนที่โดยสังเขปของสถานประกอบการ

 

สนใจติดต่อคุณโก๋ Tel : 084-651-3121 (โทรได้ตลอดเวลา)

บริการทำบัญชีรายเดือนเริ่มต้น 2000 บาท บริการปิดงบการเงินค่าบริการเหมาจ่ายเริ่มต้น 8,000 บาท ค่าบริการสอบบัญชีเริ่มต้น 7000 บาท รับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีแบบเหมารายปี รับทำบัญชีเงินเดือน ปิดงบการเงิน งบการเงินล่าช้า เคลียร์สรรพากร เคลียร์ปัญหางบล่าช้า จดทะเบียนบริษัท  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรึกษาปัญหาภาษีอากรฟรี บริการยื่นแบบภาษี บริการยื่นประกันสังคม บริการรวดเร็ว ราคายุติธรรม ยินดีให้บริการผู้ประกอบการทุกราย ทุกประเภทธุรกิจ ยินดีให้บริการธุรกิจเปิดใหม่ ธุรกิจขนาดเล็ก


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีนนทบุรี
สนใจติดต่อคุณโก๋ Tel : 084-651-3121 (โทรได้ตลอดเวลา)  

Email : non-accounting@hotmail.com

ยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ในกิจการทุกประเภท ในราคาที่คุณพอใจโทรสอบหรือปรึกษาปัญหาภาษีอากรฟรี

รับทำบัญชีพร้อมบริการด้านภาษี ภายในจังหวัดนนทบุรี

-          บริการรับทำบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร(ประมวลรัษฎากร)

-          รับทำบัญชี ( รายเดือน ) ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท / เดือน 

-          รับทำบัญชี ( รายปี ) ราคาเหมาจ่ายเริ่มต้นที่ 8,000 บาท

-          บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

-          บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านบัญชี ระบบบัญชี และวิธีการจัดเก็บและการจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น

-          คำนวณและยื่นภาษี ภงด.ภงด.ภงด.53

-          คำนวณและยื่นภาษี ภ.พ. 30

-          คำนวณและยื่นแบบประกันสังคม

-          ให้บริการจัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

-          ให้บริการนำส่งงบการเงินกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฟรี (สำหรับลูกค้าสำนักงาน)

 

บริการตรวจสอบบัญชี (รับตรวจสอบบัญชีทั่วประเทศ)

-          บริการรับตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

-          รับตรวจสอบบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาเริ่มต้นที่ 7,000 บาท (งบเปล่า)

 

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน : กรุงเทพ / นนทบุรี / ปทุมธานี

จดบริษัท จดห้าง จดทะเบียนพาณิชย์ บริการด่วนจดบริษัทภายใน 3 วัน บริการด่วนจดห้างหุ้นส่วนจำกัดภายใน 3 วัน ขอเลขผู้เสียภาษีอากร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง บริการงานประกันสังคม

-           

-          จดทะเบียนบริษัท 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมสำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท)

-          จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมสำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท)

-          จดเลิกบริษัท จดเลิกห้าง ราคาเริ่มต้น 17,000 บาท (รวมปิดงบการเงินและค่าธรรมเนียม)

-          จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่  วัตถุประสงค์  เพิ่ม-ลดทุน  ตราบริษัท  ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)

-          จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าบริการ 3,000 บาท

-          จดเปลี่ยนแปลง แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.09) กับกรมสรรพากร ค่าบริการ 3,000 บาท

-          บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างและแจ้งขึ้นผู้ประกันตน ค่าบริการ 3,000 บาท

-           

รับทำบัญชีรายเดือน (กรุงเทพ / นนทบุรี / ปทุมธานี)

กรุงเทพ : เขตตลิ่งชัน / เขตบางบอน / เขตบางแค / เขตภาษีเจริญ / เขตบางขุนเทียน / เขตหนองแขม

ปริมณฑล : ตำบลอ้อมน้อย / ตำบลอ้อมใหญ่

จังหวัดนนทบุรี : อำเภอเมืองนนทบุรี / อำเภอปากเกร็ด / อำเภอบางใหญ่ / อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดปทุมธานี : อำเภอเมืองปทุมธานี

 

สนใจติดต่อคุณโก๋ 084-651-3121 (โทรได้ตลอดเวลา) หรือ

Email : non-accounting@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดอัตราเริ่มต้นของการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล และขั้นตอนโดยสังเขป

ขั้นตอนการดำเนินการ

จำนวน

อัตราค่าบริการ

จำนวนเงิน

1)  ค่าประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อนัดประชุมลงมติพิเศษการเลิกบริษัท

     (ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน)

1 ครั้ง

500 บาท / ครั้ง

500.00 บาท

2)  ค่าจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

     (รวมค่าธรรมเนียมและค่ารับรองลายมือชื่อของทนาย) 

1 ครั้ง

4,000 บาท / ครั้ง

4,000.00 บาท

3)  ค่าประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งการเลิกกิจการ

     (ภายใน 14 วันนับจากจดทะเบียนการเลิกบริษัท)

1 ครั้ง

500 บาท / ครั้ง

500.00 บาท

4)  ค่าจัดทำงบชำระบัญชี ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท และค่าบริการ                  

     ตรวจสอบงบชำระบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1 งบ

7,000 บาท / งบ

7,000.00 บาท

5)  ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ เพื่ออนุมัติงบการเงินและการชำระบัญชี

     (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุมอนุมัติงบการเงิน)

1 ครั้ง

500 บาท / ครั้ง

500.00 บาท

6)  ค่าจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

     (รวมค่าธรรมเนียมและค่ารับรองลายมือชื่อของทนายความ)

1 ครั้ง

4,500 บาท / ครั้ง

4,500.00 บาท

รวม

17,000.00 บาท

 

รายละเอียดบริการทำบัญชีรายเดือน และอัตราค่าบริการ (คำนวณตามปริมาณเอกสาร)

รายละเอียดขอบเขตบริการ

จำนวนรายการค้า

ค่าบริการ / เดือน

1.  บริการด้านภาษีอากรประจำเดือน

ไม่เกิน 30 รายการ

2,000.00

     1.1)  บริการรับ ส่งเอกสาร ณ สถานประกอบการของท่าน

ไม่เกิน 50 รายการ

3,000.00

     1.2)  บริการจัดทำและบริการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53

ไม่เกิน 75 รายการ

4,000.00

1.3)   บริการจัดทำและบริการยื่นแบบภาษีมูลค่ามูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)                        

หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

ไม่เกิน 100 รายการ

5,000.00

     1.4)  บริการจัดทำและนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.3)

ไม่เกิน 150 รายการ

6,500.00

     1.5)  บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขายประจำเดือน

ไม่เกิน 200 รายการ

8,000.00

     1.6)  บริการให้คำปรึกษาด้านปัญหาภาษีอากร และการบัญชี ฟรี

ไม่เกิน 300 รายการ

10,000.00

2.  บริการด้านภาษีอากรประจำปี

 

 

     2.1)  บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

             และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

 

 

     2.2)  บริการจัดทำและนำส่งแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเภทเงินเดือน (ภงด.1ก)

 

 

     2.3)  บริการจัดทำแบบแสดงค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก.)

 

 

3.  บริการด้านการบัญชี

 

 

3.1)    บริการแจ้งรายชื่อการเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการท่านต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

             ตาม พรบ.การบัญชี 2543

 

 

     3.2)  บริการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express

 

 

3.2)    บริการบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำรายงานสมุดรายวันซื้อ, รายงานสมุดรายวันขาย,

รายงานสมุดเงินสดรับเงิน, รายงานสมุดเงินสดจ่ายเงิน และรายงานสมุดรายวันทั่วไป

 

 

     3.4)  บริการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย

 

 

     3.5)  บริการจัดทำรายงานงบทดลอง

 

 

3.6)    บริการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น

             รายงานทะเบียนลูกหนี้การค้า,รายงานทะเบียนเจ้าหนี้การค้า

             ทะเบียนทรัพย์สิน, ทะเบียนเช็ครับ, ทะเบียนเช็คจ่าย ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

บริการอื่น ๆ  

รายละเอียดขอบเขตบริการ

ค่าบริการ

-  ค่าบริการจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าและรายงานสินค้าคงเหลือประจำปี

ราคาตามตกลง

-  ค่าบริการจัดเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายเดินทาง กรณีการเรียกตรวจสอบเอกสาร

   จากหน่วยงานรัฐ (กรมสรรพากร , กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

2,000 บาท / ครั้ง

-  ค่าบริการยื่นเอกสารขอรับ Username/Password  สำหรับการนำส่งงบการเงินทาง

   อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ดำเนินการเพียงครั้งเดียว)

2,000 บาท / ครั้ง

-  ค่าบริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-filing)

2,000 บาท / ครั้ง

-  ค่าบริการประกาศหนังสือพิมพ์ เพื่อนัดประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี

500 บาท / ครั้ง

 

 

 

 
เนื้อหานี้โพสต์
โดยสมาชิก
สำนักงานบัญชีนนทบุรี

Member

รับทำบัญชีนนทบุรี จดทะเบียนเลิกบริษัท จดจัดตั้ง
หมวด : กฏหมาย ทนาย ที่ปรึกษา
อัพเดท : 01 ม.ค. 59 08:56
ความคิดเห็น : 0
สถิติ : 0 : 856


ไม่เข็ด! ตร.รวบ เณรแอ จอมขมังเวทย์ ทำพิธี-ร่วมเพศสาวหวังสามีต่างชาติคื..
- มาสนุกด้วยกัน!!! กับ กิจกรรมลุ้นของรางวัลทุกสัปดาห์

ความรัก ใบตรวจหวย โปรโมตเว็บฟรี ประกาศซื้อขายฟรี ผลบอลเมื่อคืน รูปจากทางบ้าน รูปจากมือถือ รูปนิสิต
น่ารัก โคโยตี้ พริตตี้ ภาพหลุดดารา รูปนางแบบเซ็กซี่ รูปตลก ขำๆ กรุนักศึกษา คลังรูปโป๊ บอร์ดใต้ดิน ดูดวงฟรี
ดูดวงไพ่ยิปซี ทำนายฝัน ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ ดูดวงจากชื่อ ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่
ขายสินค้าฟรี |  ข่าวทั่วไป |  สุขภาพ |  หนังใหม่ |  บันเทิง |  ดูดวง |  ท่องเที่ยว |  คลิป |  พิคโพส |  วาไรตี้ |  เทคโนโลยี |  เรื่องลี้ลับ |  สูตรอาหาร
ร้านอร่อย |  โปรโมชั่น |  IGดารา |  นักศึกษาน่ารัก |  รูปเซ็กซี่ |  การศึกษา |  เกมส์ |  คลิปที่เป็นข่าว |  คลิปผี

   Copyright © Siam55.com All rights reserved. Webmaster: variety.siam55@hotmail.com